Wat is TIC4kids?

Geïnteresseerd in een boeiende studiedag over kringgesprekken? Een "moeilijk" kind in de klas of tijdens je logopedische behandeling? Op zoek naar een praktische cursus over taalleren?  TIC4kids kan je helpen!

TIC4kids verzorgt scholing  en begeleiding van leerkrachten en logopedisten in de periferie, het Speciaal Onderwijs en het Reguliere Onderwijs. Het doel van de scholing is om te leren hoe je interactief taalonderwijs kan geven. TIC4kids verzorgt ook individuele begeleiding en ondersteuning bij het werken met kinderen met taalproblemen, sociaal-emotionele problemen en contactproblemen in de klas. In competentiegerichte cursussen, individuele begeleiding of groepsbegeleiding werken we aan Taalleren in Interactie en Communicatieve Vaardigheden. Wil je meer weten over Taalleren in Interactie en Communicatieve Vaardigheden download dan de bestanden. Wil je meer lezen in de folder Studiedag Mondelinge Taalvaardigheid download dan de folder.

Wie?

TIC4kids is opgericht door Ciska Heertjes-Groen, in 1995 afgestudeerd als logopediste aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij heeft 20 jaar werkervaring in het Speciaal Onderwijs voor kinderen met auditieve- en communicatieve beperkingen.  Door het volgen van jarenlange scholing heeft zij haar expertise op het gebied van Taalleren in Interactie opgebouwd. Na ervaring te hebben opgedaan in het begeleiden van teams en het volgen van de opleiding tot practitioner Beeldbegeleiding is de wens ontstaan de opgedane ervaring en kennis in te zetten bij het begeleiden van scholen, leerkrachten en logopedisten.